Vědomostní soutěž pro žáky 8. a 9. tříd v oblasti IT o hodnotné ceny

Pravidla

Vstupem do soutěže se hráč zavazuje dodržovat následující pravidla.

Pořadatelem soutěže je Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o.

 • §1 Průběh soutěže
  • První kolo proběhne 19. 11. a 20. 11. 2019
   • Časový limit na zodpovězení otázek je 30 minut.
   • Do druhého kola postupuje prvních 50 žáků.
   • Pořadí určuje počet správných odpovědí a při stejném počtu odpovědí rozhoduje čas, za který byly otázky zodpovězeny.
  • Druhé kolo proběhne 11. prosince 2019 
   • Pořadí výherců určuje počet správných odpovědí a při stejném počtu odpovědí rozhoduje čas, za který byly otázky zodpovězeny.
   • Druhého kola se mohou zúčastnit nejvýše 3 žáci z jedné školy.
 • §2 Účet, heslo, registrace a vlastnictví
  Každý hráč smí vlastnit a využívat pouze jeden účet.
  Soutěže se smí účastnit hráči žijící na území ČR navštěvující základní školu v 8. a 9. třídách. Ve zvláštních případech se mouhou soutěže účastnit i talentovaní žáci ze 7. tříd. Výběr těchto žáků je v kompetenci školy ovšem s tím, že školy nesmí přihlašovat celé třídy 7. ročníků.
  • §2.1 Registrace
   E-mailová adresa použitá při registraci musí být ve vlastnictví jedné osoby (učitele IT nebo zástupce ZŠ). Osoba vlastnící e-mailovou adresu účtu je považována za majitele účtu nehledě na ostatní (osobní) domluvy.
  • §2.2 Účet
   Účet není převoditelný na jinou osobu.
  • §2.3 Heslo
   Heslo k účtu nesmí být předáno dalším osobám. Není možné vymáhat jakékoliv náhrady za škody způsobené další osobou, které majitel účtu sdělí heslo.
 • §3 Výhry
  • §3.1 Rozdělení hlavních cen
   Hlavní ceny budou rozděleny po skončení druhého kola soutěže podle aktuálního pořadí. Pro získání ceny je nutno splnit podmínku minimálního umístění dle výpisu výher. V případě, že budou mít dva hráči s nárokem na hlavní cenu shodný počet bodů, bude rozhodovat čas, za který byly otázky zodpovězeny.
  • §3.2 Převzetí hlavních cen
   Výhry budou předány po skončení druhého kola soutěže v prostorách Soukromé střední školy výpočetní techniky. Ceny pro základní školy převezme učitel, který bude doprovázet soutěžící.
  • §3.3 Další ustanovení
   Pořadatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže změnit hlavní ceny, stejně jako podmínky pro jejich získání, aniž je povinen o tom informovat hráče.
 • §4 Používání pomocných programů
  V prvním kole je povoleno vyhledávání na internetu, ve druhém kole je tato možnost již zakázána.
  Používání skriptů a robotů, které automatizují činnosti (odpovídání na otázky), je zakázáno. Soutěž se smí hrát jen prostřednictvím obvyklého internetového prohlížeče. Dále jsou zakázané všechny skripty a programy, které server silně zatěžují.
 • §5 Programové chyby ve hře
  Programové chyby (tzv. bugy) musí být okamžitě nahlášeny administrátorovi a nesmí se používat ke zvýhodňování účtu. Porušení tohoto ustanovení může vést k potrestání hráče.
 • §6 Tresty
  Pokud je porušeno jakékoliv herní pravidlo, organizátoři rozhodnou o vhodném trestu, případně žáka nebo školu diskvalifikují.
 • §7 Nelegální přihlašování
  Není dovoleno získávat přístup do cizího účtu nelegálním způsobem. Při přihlášení do cizího účtu je nutno informovat pořadatele soutěže. Je zakázáno využívat cizího účtu k získávání informací o zadání testů. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze soutěže. Pořadatel soutěže ani administrátoři se vás NIKDY nebudou ptát na heslo!
 • §8 Spolupráce s ostatními hráči
  Spolupracování hráče s ostatními hráči je nepřípustné.
 • §9 Technické problémy
  V případě technických problémů na straně provozovatele nevzniká hráčům jakýkoli nárok na odškodnění.
 • §10 Změna pravidel
  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla kdykoliv v průběhu soutěže.
 • §11 Dočasně platná položka
  Jestliže jedno z těchto pravidel přestane být platným, zůstává zbytek pravidel nedotčen a jsou i nadále platná. Administrátor je povinen neplatná pravidla nahradit platnými, která nahradí neplatná pravidla právně přípustným způsobem. Tato vstoupí v platnost bez prodlení a budou použita v aktuálních případech. Toto také platí pro případné nedostatky v pravidlech. V případě takového nedostatku se administrátoři zavazují k tomu, že ho odstraní stejným způsobem, jak by to konali při určení nového pravidla, a tak, aby byl zachován smysl a účel pravidel.
Pořadatel:
Partneři: