Vědomostní soutěž pro žáky 8. a 9. tříd v oblasti IT o hodnotné ceny

Jak začít soutěžit

Chcete se i Vy zapojit do soutěže? V této části naleznete seznam bodů, které Vás provedou postupem registrace.

  1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci základních škol z 8. a 9. tříd.
  2. Koordinátor (např. učitel ICT) provede registraci základní školy v sekci "Registrace" (formulář níže). Registrace z předcházejícího ročníku zůstavají v platnosti.
  3. Na uvedený uživatelský e-mail obdrží koordinátor odkaz pro aktivaci účtu.
  4. Po aktivaci bude účet v co nejkratší možné době ověřen administrátory aplikace.
  5. Po ověření účtu se koordinátor přihlásí do uživatelského rozhraní aplikace a registruje své žáky v sekci "Správa žáků".
  6. Registrace škol a jejích žáků bude probíhat do 19. listopadu 2018.
  7. 1. kolo soutěže: 20. a 21. listopadu 2018. Probíhá on-line v ZŠ. Čas na zadání odpovědí je 30 minut. 50 nejlepších řešitelů postoupí do 2. kola.
  8. 2. kolo soutěže: 12. prosince 2018. Druhé kolo proběhne v Praze v budově Soukromé střední školy výpočetní techniky, která je pořadatelem soutěže.
  9. Podrobné informace naleznete v sekci "Pravidla soutěže".

Vlastník účtu

Ředitel školy

Uživatelské údaje

Údaje o škole

Pořadatel:
Partneři: