Vědomostní soutěž pro žáky 8. a 9. tříd v oblasti IT o hodnotné ceny

Jak začít soutěžit

Chcete se i Vy zapojit do soutěže? V této části naleznete seznam bodů, které Vás provedou postupem registrace.

  1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci základních škol z 8. a 9. tříd nikoliv z víceletých gymnázií.
  2. Koordinátor (např. učitel ICT) provede registraci základní školy v sekci "Registrace" (formulář níže). Registrace z předcházejícího ročníku zůstavají v platnosti.
  3. Na uvedený uživatelský e-mail obdrží koordinátor odkaz pro aktivaci účtu.
  4. Po aktivaci bude účet v co nejkratší možné době ověřen administrátory aplikace.
  5. Po ověření účtu se koordinátor přihlásí do uživatelského rozhraní aplikace a registruje své žáky v sekci "Správa žáků".
  6. Pořadatel soutěže nezveřejní jakékoli osobní údaje, které se týkají identifikované osoby, bez souhlasu zákonného zástupce daného žáka. Místo jmen bude vždy zveřejněn pouze prefix školy a číslo žáka. Koordinátor může pro pojmenování žáků použít vlastní označení.
  7. Registrace škol a jejích žáků bude probíhat do 9. 11. 2022.
  8. 1. kolo soutěže: Probíhá on-line v ZŠ nebo u žáků doma. Čas na zadání odpovědí je 30 minut. 
  9. Podrobné informace naleznete v sekci "Pravidla soutěže".

Vlastník účtu

Ředitel školy

Uživatelské údaje

Údaje o škole

Pořadatel:
Partneři: